Wednesday, 7 October 2020

เตือน ! 3ราศี มีทุกขลาภ ได้อย่างเสียอย่าง!

 หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เตือนในช่วง 2 เดือนนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีความแรงมากที่สุด โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ อาจเกิดภัยธรรมชาติ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, ไฟไหม้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่น ๆ อาจส่งผลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


สำหรับราศีที่ต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษ มี 3 ราศี คือ ราศีเมษ (14 เมษายน-14 พฤษภาคม) ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม) และ ราศีตุลย์ (18 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน) โดยจะส่งผลให้จิตใจเหมือนลมเพลมพัด มีทุกขลาภ ได้อย่างเสียอย่าง การงานมีความวุ่นวาย อาจถูกแก้ไขหรือยกเลิก ให้ระวังเรื่องการเดินทาง รถยางแบน ด้วย

ทั้งนี้หมอช้างยังได้แนะนำให้ทำบุญด้วยเลข 9 ในวันพฤหัสบดีหรือวันเสาร์ เข้าโบสถ์สวดมนต์ทำวัตรเช้าหรือเย็น ทำบุญโลงศพ ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ หรือไหว้ศาลหลักเมือง

No comments:

Post a comment