Wednesday, 2 September 2020

6 ปีนักกษั ตรชีวิ ตจะดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัดต่อจากนี้จะมีโช คลา ภได้สบายตอนแก่ปีมะเมีย

ท่านอย่ าเพิ่งท้อแท้ อย่ าเพิ่งเหนื่อยใจ ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว

3 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เหมือนกำลังย่ำอยู่กับที

หนำซ้ำ เ งิ น ก็หมดไปวัน บอกเลยว่าเดือนหน้านั้นความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ

ส่งผลให้ร่ำร วย มีเกณฑ์จับ เ งิ น 8 หลัก จนได้ปลดหนี้ มีบ้ าน มีรถ

ชีวิตบั้นปลายไม่มีเจ็ບ ไม่มีจนแน่นอน และปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่

ด ว ง ชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มี ด ว ง โ ช ค ล า ภ ตลอดปี ทำ ง า น อะไรก็รุ่ง

ปีมะเส็ง

หากคุณกำลัง ผิดหวัง กับเ รื่ อ งรักใคร่ หากคุณนั้น ท้ อ แ ท้

เหนื่อยใจ ให้ถอยมา 1 ก้าวก่อน หากคุณกำลังหมดหวังกับเ รื่ อ ง

ง า น ขอให้คุณคิดทบทวน มองถึงผู้คนที่ไม่มี ง า น ทำ

ตอนนี้คุณดีกว่าเขามาก ไหน แน่นอนว่า 3 ปีที่ผ่านมานี้ความขยัน

และบุญเก่าที่เคยทำ ส่งผลให้ร่ำร วย ทั้งกิจการส่วนตัว พนัก ง า น

บริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จทำอาชีwเสริมอะไรก็รุ่ง

หยิบจับอะไรก็เป็น เ งิ น เป็นทองความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ

ไม่คดโกง จะทำให้ ด ว ง ท่านดีย าวจนถึงปี 2565 เลย

เก็บโ ช ค ดีแบ บนี้ไว้ แล้วจะพบเจอตามสิ่งที่ขอไว้เมื่อไม่นานมานี้

ปีวอก

สำหรับใครที่กำลังท้อแท้และผิดหวังมาเนิ่นนาน 3 ปีเต็ม

แน่นอนว่าคุณในช่วงนี้กำลังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

เจอปั ญหาจะต้องอดทนและเงียบให้มาก พูดมากออกไปไม่ได้

เพราะจะทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อน ชีวิตของคุณในช่วงนี้เปรียบเสมือนน้ำ

ที่ไม่เต็มแก้วจังหวะชีวิตของคุณจะเปลี่ยน ด ว ง ร่ำรว ยจะส่งผล

จะมีมหาเศร ษฐีมหาโ ช ค ให้ของรางวัลกับคุณ สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่

มักจะประสบความสำเร็จความก้าวหน้าด้วยความสามารถของตัวคุณเอง


ปีระกา

ช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันว่า คุณนั้นเหน็ดเหนื่อย เป็นอย่ างมาก

ทั้งเ รื่ อ ง ง า น เ รื่ อ งคน แต่สุดท้ายจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ

สำหรับครึ่งปีแรกที่แสนเหนื่อยผ่านไปแล้วต่อจากนี้

เป็นวาสนา ความขยันทำมาหากินล้วน

บุญเก่าที่ได้สร้างมา จะช่วยให้หน้าที่การ ง า น การ เ งิ น

ประสบความสำเร็จปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่ ด ว ง

ชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มี ด ว ง โ ช ค ล า ภ

ตลอดปี ทำ ง า น อะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนัก ง า น

บริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็น เ งิ น เป็นทอ ง

ปีฉลู

ครึ่งปีที่ผ่านมานั้น เหมือนเป็นดั่งมรสุ มชีวิต หลายอย่ างถาถมเข้ามา

อย่ างไม่ข าดสาย แต่หลังจากเดือนนี้ไปแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัว

จะมีโ ช ค มี ล า ภ จากญาติพี่น้อง จะนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต อีกทั้งคนมีคู่นั้น

ให้s ะวั งเ รื่ อ งรักเลิก อย่ าพูดอะไรที่บั่นทอนจิตใจ

เงียบเสียดีกว่าหลังจากเดือนกุมภาป็นต้นไป ชีวิตดีพร้อม

อาจมีบ้ านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง ขอ ช่วงนี้หมั่นทำมาหากินอย่ างที่สุด

แล้วอย่ าลืมไปทำบุญด้วยนะ มาบอกแล้ว เน้นย้ำทำบุญ

และหลังพ้น 31 มกราคม ด ว ง ชะตามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็รว ย ความขยันและบุญเก่าที่เคยทำ

ปีชวด

สำหรับผู้ที่เกิ ดในนักษัตรนี้แล เป็นผู้ที่มีบุญสูงส่ง หยิบจับอะไรเป็น

เ งิ น เป็นทองไปหมด แต่เพียง ช่วงนี้เท่านั้นแหละ ที่รู้สึกว่า

มันແย่ซะเหลือเกิน หลายอย่ างทำให้หงุดหงิดใจ

ปั ญหาเ รื่ อ งคนมากมี หากผ่านเดือนมกราคมไปได้

ชีวิตจะกลับด้านประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้

จะได้เดินทางไปทำ ง า น ต่างถิ่น เ งิ น เพิ่มขึ้น หลายอย่ าง

ดีขึ้นเป็นเท่าตัว และหลังพ้น 31 มกราคม

ด ว ง ชะตามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร วยหลังพ้น 31 มกราคม

มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มี ด ว ง โ ช ค ล า ภ

ตลอดปี ทำ ง า น อะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว

พนัก ง า น บริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า

ะทำอาชีwเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็น เ งิ น เป็นทอง

ข้อมูลverrysmilejung

No comments:

Post a comment