Saturday, 29 August 2020

4 วันเกิดนี้ เตรียมบอกลาความจน หมดหนี้สินภายในเดือนกันยานี้ ฟันธงเ กิ ด วั นจันทร์

เห็นใ จเขาไปทั่ว แต่มักถูกคนอื่นเอาเปรียบ อย่ าไปใส่ใ จจงทำดีเข้าไว้ คิดดี ทำดี พูดดี แล้วสิ่งดีๆ จะย้อนกลับมาหาเรา เร็วๆ นี้จะเจอผู้ใหญ่ใ จดีเข้า

มาช่ว ยเหลืออุปถัมภ์ในเรื่องต่างๆ อะไรๆก็จะดีขึ้น ส บ ายขึ้น เส้นทางปลอ ดโปร่ง

ทั้งการงาน การเงิน และความรัก ด วงดียๅวไปจนถึงปีหน้ าเลยและยังมีโอ กาศถูกห วยอีกด้วย ด วงการเงิีรุ่งพุ่งแรงมาก ถ้าอ ยๅกให้ด วงมาไวๆ

เ กิ ด วั นอังคาร

ส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นคนที่โกร ธง่ายห ายเร็วแต่ไม่นานก็เย็นลงได้ด้วยจิ ตและส ม าธิของตนเอง ตัวคุณเองเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงเป็นคนที่หึ งมากเป็นพิเศษถ้าโดนทำให้ผิดหวังจะไม่หันมามองหน้ ากันเลย

เป็นคนค่อนข้างจะจริงจังเรื่องความรัก เป็นคนที่มีเสน่ห์ ใครเห็นก็รัก เพร าะว่าตัวคุณเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมา เป็นคนที่พูดจาตรงแ บ บถนอ มน้ำใ จคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นคนน่าคบหา ไม่อ้อ มค้อ ม ไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสี ยน้ำจิ ตน้ำใ จ

เ กิ ด วั นศุกร์

ชอบช่ว ยเหลือคน โก ร ธง่ายห ายเร็ว ทำบุญกับคนไม่ขึ้น แต่หลังสงกรานต์ปีนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์ ช่ว ยเหลือในหลายๆเรื่องด วง

No comments:

Post a comment