Wednesday, 1 July 2020

ข่าวดี ครม. สรุปแล้ว ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็น 6 เดือน ได้รวม 3 หมื่นบาท


ครม.จ่ายเพิ่ม เงินเยียวยา 5,000 บาท สู้โควิด เป็น 6 เดือน ได้รวม 3 หมื่นบาท ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.2563 แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้น

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง แถลงผลการประชุมครม.ถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ว่า

สำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.นั้น ล่าสุดครม.

มีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบคนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท

เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้าน

คนเท่านั้น


โดยมาตรการนี้เพื่อดูแลกลุ่มอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน 5,000 บาท ครม.สั่งให้ทุกกระทรวง ให้เร่งพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือให้มากที่สุด

นอกจากนี้นายอุตตม ยังชี้แจงถึงพ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับที่ผ่านครม.แล้ว


No comments:

Post a comment