Tuesday, 9 June 2020

ไฟเขียว เคาะอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกกลุ่ม


เรียกได้ว่าเดินหน้าแจกเงินทุกกลุ่มทุกอาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่า ครม.รับทราบอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562ทับ2563 ตามที่ ครม. ได้เคยอนุมัติในหลักการไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1 ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก

2เป็นการจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดนำส่งโรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการอ้อยอันเป็นสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เห็นชอบในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ในวงเงิน 6500 ล้านบาท สำหรับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ในอัตราตันละ 85 บาท รายละไม่เกิน 5000 ตัน และวงเงิน 3500 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ทำอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละ 92 บาท ตามมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาอ้อย

เตรียมช่วยชาวไร่อ้อย

ทั้งนี้ นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งปัจจุบันนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตอ้อยตกต่ำลงมาก มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพียง 74.89 ล้านตัน 7.25 ตันต่อไร่ จากที่คาดการณ์ไว้ 100 ล้านตัน 9.16 ตันต่อไร่ และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1419 บาทต่อตัน จาก 1110 บาทต่อตัน โครงการช่วยเหลือฯนี้ คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 300000 ราย
อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำข่าวสารมาอัพเดททันที

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

เรียบเรียง มุมข่าว


No comments:

Post a comment