Thursday, 18 June 2020

เว็บไซต์ที่เกษตรกรทุกคนควรลงทะเบียน


สำหรับเกษตรกกร ที่มีผลิตผลทางการตลาดดูด่วนเลยครับ www.ช่วยเกษตร.com เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ตัวเว็บไซต์ออกแบบมาช่วยเหลือเพื่อเกษตรกรในการทำตลาด E commerce มีระบบเรียนออนไลน์จากกูรูการตลาดออนไลน์ อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษอย่างการลดต้นทุนค่าขนส่งด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษอีกด้วย

ลงทะเบียน www.ช่วยเกษตร.com แล้วจะได้อะไรบ้าง ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นเกษตรกรนี่คือเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ ข่าวสาร และจะช่วยผลักดันช่องทางการตลาดใหม่ๆอย่างการขายออนไลน์ให้คุณอีกต่างหาก ซึ่งเมื่อเป็นมาชิกแล้วจะสามาถเข้าใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างครบครันโดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้


 
1 www.ช่วยเกษตร.com จัดการเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและให้ความรู้ผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์จากวิทย ากรชั้นนำ อาทิ ในทุกสาขาผ่านระบบออนไลน์ e Learning โดยสอนผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live เรียนซ้ำได้ผ่านระบบ e Learning เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคมจนถึง 31 ธันวาคม 2563

2 สิทธิพิเศษเมื่อแสดงบัตรสมาชิกออนไลน์ในการใช้กล่องขนส่งผลิตภัณฑ์ผ่านระบบไปรษณีย์ในราคาประหยัด 5 กิโลกรัม 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัมคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท

3 สมาชิก www.ช่วยเกษตร.com หากต้องการนำผลผลิตไปขายยังต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนแจ้งจำนวนของผลผลิต และราคาที่ต้องการจัดจำหน่าย โดยมีทีมนักการตลาดช่วยดูแลการขาย และเมื่อมียอดสั่งซื้อจะแจ้งไปยังเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง


 
ทั้งนี้วิธี ลงทะเบียน www.ช่วยเกษตร.com สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครสมาชิกในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เบื้องต้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์เพื่อมีไว้แสดงตัวตนในมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขอบคุณ สปริงนิวส์

เรียบเรียง มุมข่าว

No comments:

Post a comment