Thursday, 4 June 2020

ธกส ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ทำเองที่บ้าน​ เพียงมีคุณสมบัติ​ ไม่ต้องไปธนาคาร


ยังสามารถกู้ได้อยู่นะครับตอนนี้ สำหรับธนาคาร ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดช่องทางสำหรับทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VIDที่สามารถทำทุกขั้นตอนได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติของลูกค้า และวิธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้


เพียงมีคุณสมบัติกู้ได้เลยไม่ต้องไปแออัดกันที่ธนาคารก็กู้ได้ง่ายๆ


สำหรับใครที่มีคุณสมบัติก็อย่าลืมไปกู้กันได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคาร

ขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เรียบเรียง มุมข่าว

No comments:

Post a comment