Tuesday, 23 June 2020

เช็กรับสิทธิ์ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แจกเงินเพิ่ม 3,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 1.1 ล้านคน


แจกเงินเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท ให้ผู้ที่ถือ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยจำกัดสิทธิ์ 1.1 ล้านคน เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ

จากกรณี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” โดยหนึ่งในนั้นคือ “โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”


ทางด้าน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับผู้ถือ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,000 บาท ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการใดๆ ของรัฐบาลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด

ทั้งนี้ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน จะได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ วงเงินงบประมาณ 3.49 พันล้านบาทอย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม ได้โดย (คลิกที่นี่) เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จะสามารถทราบผลได้ทันที.

No comments:

Post a comment