Tuesday, 2 June 2020

เราไม่ทิ้งกันล่าสุด เตรียมพิจารณา เยียวยา รอบใหม่ ยังมีหวังผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านคน บัตรคนจนล่าสุดเราไม่ทิ้งกันล่าสุด เตรียมพิจารณา เยียวยา รอบใหม่ ยังมีหวังผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านคน บัตรคนจนล่าสุด


No comments:

Post a comment