Thursday, 21 May 2020

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน คลังโอนให้แล้ว


จำนวน 4 แสนคนไปแล้ว โดยในวันที่ 21ถึง22 พ.ค.นี้ จะจ่ายเพิ่มอีก 7 แสนคนสำหรับ การตรวจทบทวนสิทธิ์อีก 2.4 แสนคน แบ่งเป็น 8 หมื่นคน กำลังตรวจสอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ แต่อีก 1 แสนคน มีปัญหาไม่เจอตัว เนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริง ทำให้ทีมผู้ทบทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวตน อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ รีบเดินไปแสดงตัวที่สาขาของ ธนาคารกรุงไทย โดยยังมีอีก 6 หมื่นคนติดต่อไม่ได้ โดยมีเวลาจนถึงปลายเดือนนี้ หากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน ว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอน ต่อไปนี้

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ แถบสีเทา


3. กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด


 
4. คลิกคำว่า ตรวจสอบสถานะ

อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ได้รับเงินแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินก็ขอให้ได้รับเงินกันทุกๆคนครับ

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

เรียบเรียง มุมข่าว

No comments:

Post a comment