Friday, 29 May 2020

จ่ายเงินเกษตรกร 8จุด2 แสนคน ไม่ทัน 31 พค


สำหรับเกษตรกร ที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือแต่เงินยังไม่เข้าบัญชี อย่าพึ่งตกใจนะครับ นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย CO VID คนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า ล่าสุด วันที่ 29 พ.ค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะให้ ธกส จ่ายเงินเพิ่มอีก 825000 ราย ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1ถึง15 พ.ค.2563 จำนวน 1จุด57 ล้านราย ที่กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว


ส่วนกลุ่มรายชื่อที่เพิ่งส่งมา 825000 ราย น่าจะเป็นลอตใหญ่งวดสุดท้าย หลังจากนั้นน่าจะเป็นการเก็บตกเกษตรกรที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ธกส พยายามจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จไม่เกินต้นเดือน มิย นี้ จากก่อนหน้า กระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อมาให้แล้ว 6.8 ล้านราย

รวมแล้วเกษตรกรจะได้รับเงิน 7.6 ล้านราย โดยมีการโอนเงินรอบแรกแล้วเสร็จไปก่อนวันที่ 15 พค แล้ว ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินในเดือน มิ.ย. จะได้รับเงิน 2 รอบ คือ ของเดือนที่ 1 ที่จะโอนช่วงต้นเดือน และเดือนที่ 2 ที่จะโอนช่วงปลายเดือน รวมกันเป็น 10000 บาท

ธกส อยากจ่ายเงินเกษตรกรที่ต้องได้รับเงินในเดือนแรก ให้เสร็จภายใน 31 พ.ค.63 แต่กระทรวงเกษตรฯ เพิ่งส่งรายชื่อเพิ่มเติม 825000 ราย มาให้เมื่อช่วงสายของวันที่ 29 พ.ค. ดังนั้น จึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการทันหรือไม่ เพราะต้องนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมการปกครองก่อน ถ้าไม่ทันจะจ่ายให้ช่วงวันที่ 1ถึง2 มิ.ย.63 แทน

นายกษาปณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีรายชื่อผู้เสียชีวิตกว่า 109,000 ราย ที่ ธ.ก.ส. ให้กระทรวงเกษตรฯ กลับไปพิจารณาใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการส่งรายชื่อกลับมาให้ ธ.ก.ส. เนื่องจากอยู่ระหว่างการหาทายาท เท่าที่ทราบ หากทายาทไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตร หรือรับเงินเยียวยาอาชีพอิสระ 5000 บาทไปแล้ว จะไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรอีก

ส่วนเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แล้ว พบว่าไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีนั้น เหลืออยู่ 256000 ราย จากก่อนหน้ามีอยู่ 400000 ราย จึงอยากให้เกษตรกรมาแจ้งบัญชีเงินฝากกรณีที่เป็นบัญชีจากธนาคารอื่นที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างไรก็ตาม ได้ประสานไปยังพื้นที่แล้วให้ช่วยแจ้งประชาชนในกลุ่มดังกล่าวมาแจ้งบัญชี เพื่อที่ ธ.ก.ส.จะได้โอนให้

ขอบคุณ กระทรวงการเกษตร

เรียบเรียง มุมข่าว

No comments:

Post a comment