Friday, 8 May 2020

สพฐ ประกาศแล้ว ทุกโรงเรียนต้องเรียน 8 เดือน


เรียกได้ว่าหลังจากที่ต้องปิดเทอมกันยาวๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตอนนี้สถานะการณ์ดีขึ้นแล้วคาดว่าจะมีการเรียนต่อเนื่องกันไม่มีปิดเทอม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนประถมและมัธยม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแล้วระยะเวลาในการเรียนการสอนจะนับอย่างไร ปิดเทอมมีไหม หรือผู้ปกครองเองอาจจะกังวลใจว่าบุตรหลานอาจจะไม่ได้รับความรู้ครบทั้งหลักสูตร


เมื่อวันที่ 6 พค 63 สพฐ ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า จากเดิมการเปิดภาคเรียนที่ 1 จะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย สพฐ ได้ออกประกาศเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนมาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ CO VID โดยระยะเวลาในการเปิดเรียนประมาณ 4 เดือน เช่น ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นก็เปิดเรียนต่อ ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ครบตามกำหนดระยะเวลา 4 เดือน

ดังนั้นจะไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม แต่ถ้าโรงเรียนต้องการให้มีวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้วจึงทดแทนมาเป็นวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ได้ ซึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน


ภาพประกอบข่าวเท่านั้น


เรียกได้ว่าเรียนกันยาวๆเลยทีเดียว อย่างไรก็สู้นะครับ เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องๆที่ต้องเรียนกันแบบไม่ได้พัก

เรียบเรียง siamtopic

No comments:

Post a comment