Tuesday, 12 May 2020

เงินเข้าแล้วเช็กเลย เราไม่ทิ้งกัน 5000


สำหรับวันนี้เช็กสถานะกันหรือยังครับ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เช็กสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเข้าแล้วหรือยัง ล่าสุดมีความคืบหน้ามาตรการ 5000 บาท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จะมีการโอนอีก 1.6 ล้านคน ผู้ผ่านเกณฑ์ รวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว โดยในเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station ได้เผยแพร่ข้อมูลจากนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง

1.มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.0 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ ให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

2.วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

3 การปิดทบทวนสิทธิเมื่อคืนเวลา 24.00 น. สรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิรวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน

4 กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน

5 กระทรวงการคลังคาดว่าภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98 % ถึง 99 % โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ

4 และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง

ส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกร ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือ ตามมาตรการ 5000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไป

ขอบคุณ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station


No comments:

Post a comment