Tuesday, 19 May 2020

5 สถานะเงินเข้าไม่เกิน 22 พค 63


หลังจากคลังประกาศให้ 4 สถานะไม่ต้องไปร้องทุกข์แต่หลายๆท่านยังมีความกัลวลใจอยู่ว่าจะได้รับเงินไหม เพราะสถานะเงียบมากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เรามาดูกันก่อนว่าสถานะไหนที่ไม่ต้องไปร้องเรียนบ้าง 1.กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ 1 ล้านคน ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกำหนดจะโอนเงิน ในวันที่ 19 พ.ค.2563 จำนวน 5.9 แสนคนกลุ่มนี้โอนให้แล้วเมื่อวาน

ในส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนคน โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านคน
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม รอฟังว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาใหม่ ทางทีมงานจะรีบนำมาอัพเดทให้ทราบทันที

3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 20 พ.ค.2563 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีเทา ตรวจสอบสถานะ ส่วนมากจะเป็นกลุ่มทบทวนสิทธิ์ที่ AI คัดกรองว่าเป็นเกษตร

4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการ 5000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.2563 ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องสถานะการณ์ CO VID รวมถึงมาตรการ 5000 บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วยล่าสุด เพจ โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เผยภาพกลุ่มที่ไม่ต้องไปร้องทุกข์ และจะได้เงินไม่เกิน 22 พ.ค.นี้ ได้แก่


ภาพจาก โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตามหากไม่แน่ใจในสถานะตนเองสามารถสอบถามได้ที่ สอบถามวิธีการลงทะเบียน สถานะการโอนเงิน Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3421 3422 3423 3424 3425 3427 3429 3430 และ 3572 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณ กระรทรวงการคลัง โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรียบเรียง มุมข่าว


No comments:

Post a comment