Sunday, 17 May 2020

เช็กเลย 2 กลุ่มสถานะเปลี่ยน เงิน 5000 เข้าวันนี้ 2 แสนราย


สำหรับใครที่สถานะเปลี่ยนแล้ว เหลือแต่รอโอนเท่านั้นสำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท 3 เดือน ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เผยว่า สำหรับยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงิน 5000 บาท ขณะนี้มีกว่า 14 ล้านคน และทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพอิสระ จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าเข้ามาตรการการช่วยเหลือของรัฐส่วนใด เพราะอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มของประกันสังคม ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน

จะต้องเข้าไปดูแลเป็นรายกรณีว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะเหตุผลใด ซึ่งมีทั้งเลขบัตรประชาชนไม่ตรง ก็จะนำมาทบทวนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ได้รับเงิน 5000 บาท ก็จะจ่ายเงินทันที อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 16ถึง17 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

ล่าสุด ชาวโซเชี่ยลก็ได้เผยภาพตารางการโอนเงินสำหรับวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคม กลุ่มไหนได้รับเงินวันไหนบ้างเช็กกันเลย

ยินดีกับผู้ที่ได้รับเงินด้วยนะค่ะ

ใครที่ยังไม่ได้อดทนรออีกหน่อยนะค่ะ สู้ๆ

No comments:

Post a comment