Monday, 4 May 2020

เช็กสถานะเลย วันนี้ เราไม่ทิ้งกัน โอนเงินช่วยเหลืออีก 1 ล้านราย


จากกรณีกระทรวงการคลัง จะดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกันไว้ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.-22 เม.ย.ที่ผ่านมา อีก 1 ล้านราย

ทั้งนี้ การโอนเงินให้ 1 ล้านรายในวันนี้ กระทรวงการคลังจะโอนเงินช่วยเหลือควบ 2 เดือน คือ เดือนเม.ย. และ พ.ค. สำหรับให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา จะได้รับเงินช่วยเหลือรวม 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เยียวยาทั้งสิ้น 11 ล้านคน ซึ่งล่าสุดจ่ายเงินไปแล้ว 8.7 ล้านคน เหลืออีก 2.3 ล้านคน โดยจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่รับสิทธิ์ให้หมดภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท จากกระทรวงการคลัง สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดยเลือกแถบเมนูสีเทา ตรวจสอบสถานะ เมื่อตรวจสอบสถานะแล้วจะทราบว่า ตัวเองอยู่ในขั้นตอนไหน หรืออยู่ในจำนวนผู้รับสิทธิ์หรือไม่ หากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เตรียมรอรับเงินได้เลย

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

เรียบเรียงโดย SiamNews

No comments:

Post a comment