Wednesday, 13 May 2020

13 พฤษภาคม วันแรกของประเทศไทย ไม่พบผู้ติดco vid19


วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 11.30 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของco vid19 แถลงถึงสถานการณ์co vid19 ในประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาลว่า

ล่าสุดวันนี้ สถานการณ์การแพร่ของco vid19 ในไทย ไม่พบผู้ติดco vid เพิ่ท ทำให้ยอดรวมสะสมคงอยู่ที่ 3017 ราย รักษาหายเพิ่ม 46 ราย รวมรักษาหาย 2844 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิต 56 ราย

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดco vid19 มีอาการดังนี้

1 ไอ

2 น้ำมูก

3 เจ็บคอ

4 หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

5 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

6 ไม่ได้กลิ่น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดco vid19

1 การมีประวัติเดินทางไปยังหรือกลับมาจากในพื้นที่เสี่ยง

2 ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

3 ไปในสถานที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรือขนส่งสาธารณะ

4 สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันco vid19

5 แพทย์สงสัยว่าจะติดco vid19

หากท่านสงสัยว่าตนเองจะเสี่ยงต่อการติดco vid19 หรือไม่ ให้เข้ารับการตรวจได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม ถึงยอดผู้ติดco vid19 จะลดลงเหลือ 0 แล้ว แต่ยังไงประชากรยังคงต้องระมัดระวังตัวเองกันอยู่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของco vid19 ขึ้นมาอีกในอนาคต

เรียบเรียง dailyliveexpress

No comments:

Post a comment