Sunday, 12 April 2020

คลัง ฝากถึงคนที่ยังไม่ได้เงิน 5000

คลัง ฝากถึงคนที่ยังไม่ได้เงิน 5000


วันที่ 12 เม.ย. ทางภาครัฐก็ได้ทยอยส่งข้อความ SMS แจ้งผลการคัดกรองแก่ผู้ลงทะเบียน โดยหลายรายได้รับข้อความ SMS ส่งมาแจ้งว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" จนเกิดคำถามตามมากมาย เพราะต่างก็ยืนยันว่า ตนเองเดือดร้อน และได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ทำไมจึงไม่ผ่านการพิจารณา


ในเรื่องนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจง โดยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังจากการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์แล้วพบว่า

ในรอบที่ 1 ได้มีการตรวจสอบคัดกรองไปแล้ว 7.99 ล้านราย โดยจากจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มผ่านเกณฑ์ 1.68 ล้านราย ซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

2. กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1.53 ล้านราย โดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com (หัวข้อขอข้อมูลเพิ่มเติม) ขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 และจะทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยพบว่า ขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนราย

และสุดท้าย คือ

3. กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 4.78 ล้านราย ซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563

โดยนายลวรณ กล่าวอธิบายถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี้ว่า ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก Covid-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่น เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้น


นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก จนถึงกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์ เป็นต้น


No comments:

Post a comment