Thursday, 30 April 2020

คลังยันชัด 2 สถานะนี้เท่านั้น ที่จะได้รับเงิน เราไม่ทิ้งกัน 10000


กรณีกระทรวงการคลังจะทำการโอนเงิน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ CD19 ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซค์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยทางรัฐจะมีการอัพเดทข้อมูลออกมาเลื้อยๆ ทุกๆวัน

โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้ดำจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์อีก 7 แสนรายแล้ว ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม (สีเทา) ที่ให้ข้อมูลแล้วผ่านเกณฑ์ จำนวน 500,000 ราย และกลุ่มที่ไม่ผ่านการลงทะเบียน (สีแดง) ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แล้วผ่านเกณฑ์อีก 200,000 ราย โดยเป็นกลุ่มที่ตรวจสอบง่าย และรวมกับของเดิมที่จ่ายไปแล้ว 4.2 ล้านคน เป็นจ่ายแล้วทั้งสิ้น 4.9 ล้านคน

ที้งนี้ สำหรับผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไม่จริง รวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรได้รับสิทธิแต่ได้รับสิทธิไปแล้ว กระทรวงการคลังได้เปิดเมนู บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน อีก 2 แถบเมนู คือ เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไม่จริง โดยหลังจากที่ทีมพิทักษ์สิทธิได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งให้ข้อมูลไม่จริง จึงต้องเปิดเมนูดังกล่าวเพื่อรองรับ ขณะนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนยกเลิกไปแล้วกว่า 9.2 แสนราย

ความคืบหน้าสำหรับ ผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ ขณะนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 3.2 ล้านคน โดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วในหลายจังหวัด ซึ่งมีการลงพื้นที่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลแล้ว 5.1 ล้านคน ยังขาดอีก 1.3 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยขอให้กลุ่มดังกล่าว มาให้ข้อมูลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียน

โดยมี 2 สถานะดังนี้

1. สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

2. สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

No comments:

Post a comment